Η αμοιβή για την εκπλήρωση ενός καθήκοντος , είναι η δυνατότητα να εκπληρώσουμε ένα άλλο!!!!!

Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2013

Τακτικές κρίσεις 2013 Ανωτάτων Αξιωματικών του Π.Σ.

Συνεδρίασε το Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο του Πυροσβεστικού Σώματος, για τη διενέργεια των τακτικών κρίσεων έτους 2013 των Ανώτατων Αξιωματικών και έκρινε :

Α. Διατηρητέο τον Υπαρχηγό του Π.Σ. Αντιστράτηγο ΠΣ Βασίλειο Παπαγεωργίου.

Β. Διατηρητέο τον Αντιστράτηγο ΠΣ Δημοσθένη Καβέτσο.

Γ. Κατ’ επιλογήν για τη θέση του Αντιστρατήγου τον Υποστράτηγο ΠΣ Ιωάννη Καραλιά

Δ. Διατηρητέο τον Υποστράτηγο του Π.Σ. Χρήστο Παπαδόπουλο (Υ/Γ) 

Ε. Κατ’ επιλογήν για τις θέσεις των Υποστρατήγων τους Αρχιπυράρχους του Π.Σ.
 1. Διαμαντή Κανελλόπουλο
 2. Νικόλαο Λαθύρη
 3. Παναγιώτη Γιαννακόπουλο
 4. Γεώργιο Παυλίδη
 5. Αθανάσιο Ρούμπο
 6. Χαράλαμπο Αφάλη
ΣΤ.  ευδοκίμως τερματίσαντα τον Αντιστράτηγο ΠΣ Δημήτριο Ζάχο

Ζ. και ευδοκίμως τερματίσαντες τους Υποστρατήγους του Π.Σ.
 1. Γεώργιο Μαρματάκη
 2. Κων/νο Παπαδογιαννάκη
 3. Περικλή Κούτρη
 4. Κων/νο Δεσινιώτη
 5. Νικόλαο Σφήκα
 6. Χρήστο Δημητρακόπουλο
Στους αποστρατευθέντες αξιωματικούς με το βαθμό του Αντιστρατήγου και Υποστρατήγου, απονεμήθηκε ο τίτλος του Επιτίμου της θέσης που κατείχαν.

Στη συνέχεια το Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο του Π.Σ. έκρινε:

Α. Διατηρητέους τους Αρχιπυράρχους του Π.Σ.
 1. Δημήτριο Στάμο
 2. Νικόλαο Αλεξανδρή
 3. Κων/νο Κοροντζή
 4. Βασίλειο Δασκαλόπουλο
 5. Χρήστο Σταματόπουλο
 6. Κων/νο Φαφούτη (Υ/Γ)
 7. Ηλία Στεφανάκο (Π/Κ)
 8. Νικόλαο Γαλιατσάτο (Π/Κ)
Β. και ευδοκίμως τερματίσαντες τους Αρχιπυράρχους Π.Σ.
 1. Θεόδωρο Γεωργιόπουλο
 2. Παναγιώτη Σκόνδρα
 3. Αντώνιο Αβραμίδη
 4. Παναγιώτη Ντικούδη
 5. Στυλιανό Αμπαρά
 6. Μιχαήλ Μαθιουδάκη
 7. Δημήτριο Γενιτζέ
 8. Ανδρέα Μάζη
 9. Γεώργιο Μπίκα
 10. Χρήστο Μπουραντά
 11. Γεώργιο Αργύρη
 12. Κων/νο Παπαγεωργίου
 13. Σπυρίδωνα Σουλιώτη (ΤΧ)
 14. Μαρίνο Δαριβιανάκη (ΠΛ) 
ΠΗΓΗ : ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις»

Εισάγεται  για  Δημόσια  διαβούλευση  το  νομοσχέδιο  για  την «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών του  Υπουργείου  Δημόσιας  Τάξης  και  Προστασίας  του  Πολίτη  και  άλλες  διατάξεις». 
Με  το  νομοσχέδιο   αυτό   προτείνεται   η  αναδιοργάνωση   κρίσιμων   Υπηρεσιών  και  φορέων   που    υπάγονται  στο  Υπουργείο  Δημόσιας  Τάξης  και  Προστασίας  του  Πολίτη   και   ιδίως   του    Πυροσβεστικού   Σώματος ,  το  οποίο,   μετά   την  υπαγωγή  του  στη   Γενική  Γραμματεία  Πολιτικής  Προστασίας,  αναβαθμίζεται   και  μετεξελίσσεται  σε  σύγχρονο  επιχειρησιακό  βραχίονα   της   πολιτικής   προστασίας  της  χώρας.
Αποκλειστικός σκοπός της προωθούμενης αναδιοργάνωσης είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας   και   της   επιχειρησιακής   ικανότητας  των  φορέων  του  Υπουργείου
Δημόσιας  Τάξης   και   Προστασίας   του   Πολίτη ,   η   παροχή  υψηλού   επιπέδου  υπηρεσιών  προς  τον  πολίτη  και,   τελικά,  η   καλύτερη   και   αποδοτικότερη   εξυπηρέτηση του   δημόσιου  συμφέροντος.

Στο   παρακάτω   link  μπορείτε  να   δειτε   το   νομοσχέδιο  και  να  συμμετέχετε στη διαδικασία   της  δημόσιας   διαβούλευσης,  υποβάλλοντας   παρατηρήσεις,  σχόλια,  ιδέες  και προτάσεις,   έως   και   την   Παρασκευή   16   Φεβρουαρίου   2013.

Δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις»

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ - ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012

Εκδόθηκε  το   Φ.Ε.Κ.  
με  Αρ. Φύλλου 1803  / 8 Ιουνίου 2012  
στο  οποίο   υπάρχει  
η   υπ. αριθμ.  23995  /  Φ.108.3   Απόφαση    
σχετικά   με ,   
"Υπερωριακή   απασχόληση,   εργασία   κατά   τις   νυχτερινές   ώρες   καθώς   και  εργασία   κατά   τις   Κυριακές   και   εξαιρέσιμες   για  τους   πυροσβέστες  πενταετούς   υποχρέωσης    με    σχέση    εργασίας   δημοσίου   δικαίου   για   πενταετή  θητεία"

ΔΙΑΒΑΣΤΕ  ΤΟ  Φ.Ε.Κ.

Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΟΥΣ ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ


Στη  Βουλή  κατατέθηκε  η  διάταξη  των  υπουργών  Οικονομικών  και  Προστασίας του  Πολίτη  για  το  εκλογικό  επίδομα  των  ένστολων.Την  κατάθεση  της  διάταξης  ανακοίνωσε  ο  υπουργός Εσωτερικών Τάσος Γιαννίτσης  καθώς  η  εν  λόγω  ρύθμιση  θα περιληφθεί στο νομοσχέδιο για την Τοπική  Αυτοδιοίκηση  που θα ψηφιστεί εντός της ημέρας. 

Την χορήγηση του εκλογικού επιδόματος στους ένστολους είχαν ζητήσει όλα τα κόμματα.ΠΗΓΗ : ΖΟΥΓΚΛΑ

Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Π.Υ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σύμφωνα   με   την   υπ'   αριθμ.  1024  Φ. 404.3 / 21-03-2012   Διαταγή  της  Π.Δ.Π.Υ.  Στερεάς   Ελλάδος   η  Γραπτή   Θεωρητική  Εξέταση   των   Πυροσβεστών  Πενταετούς   Υποχρέωσης    με   θέματα   πολλαπλών   επιλογών   θα   γίνει   την  31- 03- 2012   ημέρα  Σάββατο  στις   κατά   τόπους  Πυροσβεστικές  Υπηρεσίες  όπου  λειτουργούν  και  αντίστοιχα  Παραρτήματα  της  Πυροσβεστικής  Ακαδημίας  και   σε   αίθουσες   που   έχουν  επιλεγεί  από  τις  Διοικήσεις  των αντίστοιχων  Π.Υ.  ,  παρουσία   δύο   (2)   τουλάχιστον   επιτηρητών   ανά   αίθουσα. 
Όσον  αφορά  την  Πρακτική   Εξέταση  των  Πυροσβεστών  Πενταετούς  Υποχρέωσης  ( Οδήγηση  αυτοκινήτου - Κανονισμός  Ασκήσεων) ,  αυτή  θα  διεξαχθεί   από   02 - 04 - 2012   έως   06 - 04 - 2012   στις   έδρες   των   Π.Δ.Π.Υ. 

Η   Πρακτική   Εξέταση    όσον   αφορά   την   Π.Δ.Π.Υ.  Στερεάς  Ελλάδος ,   θα  διεξαχθεί   το   ανωτέρω   αναφερόμενο   χρονικό   διάστημα   στην   έδρα   της    Π.Δ.Π.Υ.   Στερεάς   Ελλάδος     στην  Λαμία  ( Νέτσου  4) ,    ως   ακολούθως :

-  Την   02 - 04 - 2012  ημέρα  Δευτέρα   θα  γίνει   η  Πρακτική   Εξέταση   των   Πυροσβεστών   Πενταετούς   Υποχρέωσης    της    Π.Υ.  Λαμίας.
-  Την   03 - 04 - 2012  ημέρα  Τρίτη    θα  γίνει   η  Πρακτική   Εξέταση   των   Πυροσβεστών   Πενταετούς  Υποχρέωσης   της  7ης  Ε.Μ.Α.Κ.,  της   Π.Υ. Μακρακώμης   και   της   Π.Υ.   Καρπενησίου.
-  Την   04 - 04 - 2012  ημέρα  Τετάρτη    θα  γίνει   η  Πρακτική   Εξέταση   των   Πυροσβεστών  Πενταετούς  Υποχρέωσης    της   Π.Υ.  Ιστιαίας ,   της   Π.Υ.  Άμφισσας    και   της    Π.Υ.   Ιτέας.
-  Την   05 - 04 - 2012  ημέρα  Πέμπτη    θα  γίνει   η  Πρακτική   Εξέταση   των   Πυροσβεστών   Πενταετούς   Υποχρέωσης    της    Π.Υ.  Χαλκίδας.
-  Την   06 - 04 - 2012   ημέρα   Παρασκευή     θα  γίνει   η  Πρακτική   Εξέταση   των   Πυροσβεστών   Πενταετούς  Υποχρέωσης    της   Π.Υ.  Θηβών ,   της   Π.Υ.  Λιβαδειάς    και   της    Π.Υ.   Οινοφύτων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Π.Υ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


Το   Πρόγραμμα   Εκπαίδευσης   των   
Πυροσβεστών  Πενταετούς  Υποχρέωσης   
της   Π.Δ.Π.Υ.  Στερεάς  Ελλάδος   
για  την  τελευταία   Εβδομάδα  Εκπαίδευσης  
από 26 - 03 - 2012  έως  και  30 - 03 - 2012


ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  Π.Π.Υ.

Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟΥ BLOG

Επαναλειτουργία  του  συναδελφικού  blog   http://www.spyth.blogspot.com/


 

Συναδελφοι  και  φιλοι,

σε  λιγες  ημερες  το  FOREST  FIREFIGHTERS  επανερχετε  κοντα  σας  ξανα  με  θεμα απο  τον  χωρο  της  πυροσβεσης  και  οχι  μονο.

Με  ηθος,  οπως  τοσα  χρονια,  θα  λεει  την  αποψη  του  με  ονοματεπωνυμο, χωρις  να  συκοφαντει  και  να  στοχοποιει,

Ευχομαι να ανταποκριθω και παλι στην εμπιστοσυνη που μου δειξατε τοσα χρονια. 

Τελος θα ηθελα να σας ευχαριστησω για τις ευχες σας για γρηγορη αναρρωση !!!

Καλη περιηγηση !!! ΠΗΓΗ : http://www.spyth.blogspot.com


ΣΟΥ  ΕΥΧΟΜΑΙ   ΚΑΛΗ  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  ΣΤΗΝ  ΣΩΣΤΗ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΚΑΙ  ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ!!

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

ΔΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Δύο  πυροσβέστες  έχουν  τραυματιστεί  κατά  την  προσπάθεια  κατάσβεσης πυρκαγιάς  που  εκδηλώθηκε  σε  ισόγειο  κατάστημα  επί  της  οδού  25ης  Μαρτίου  75  στο  Περιστέρι. 

Πυρκαγιά με δύο πυροσβέστες τραυματίες 


Η  πυρκαγιά  που  ξέσπασε  νωρίτερα  το  πρωί  τέθηκε  τελικά  υπό έλεγχο. 
Στο  σημείο  είχαν  σπεύσει  24  πυροσβέστες  με  οκτώ  οχήματα.
Το κατάστημα καταστράφηκε ολοσχερώς, καθώς και 5 αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα  γύρω  από  το  μαγαζί.

Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Μέσα   στην   ερχόμενη   εβδομάδα   
ΟΛΟΙ   οι   Πυροσβέστες   Πενταετούς  Υποχρέωσης  
θα  πρέπει  να  συμπληρώσουν  και  να  υποβάλλουν  
στις  Υπηρεσίες  τους  το  παρακάτω  
"ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΔΕΛΤΙΟ"  
όπως  αυτό  έχει  αναρτηθεί  από  το  Α.Π.Σ.  
στο  www.psnet.gr